Rezervační systém: Nahlížení do spisu uchazečů o studium oboru FTT

Na základě rozhodnutí ministerstva školství budou výsledky talentové zkoušky uchazečům sděleny současně s výsledky přijímacího řízení – tedy 5. 2. 2021 a to zveřejněním přehledů na webu školy. Současně budou odeslána rozhodnutí o nepřijetí. Před vydáním rozhodnutí mají plnoletí uchazeči, resp. zákonní zástupci neplnoletých uchazečů právo nahlédnout do spisu.