přijímací zkoušky

Rezervační systém: Nahlížení do spisu uchazečů o studium oboru FTT

Na základě rozhodnutí ministerstva školství budou výsledky talentové zkoušky uchazečům sděleny současně s výsledky přijímacího řízení – tedy 5. 2. 2021 a to zveřejněním přehledů na webu školy. Současně budou odeslána rozhodnutí o nepřijetí. Před vydáním rozhodnutí mají plnoletí uchazeči, resp. zákonní zástupci neplnoletých uchazečů právo nahlédnout do spisu.

Přijímací zkoušky

20. 5. byly zaslány mailem i doporučenými dopisy pozvánky k přijímacím zkouškám, které proběhnou 8. 6. 2020.

Na SPŠ ST v Panské 3 je budou skládat ti, kteří si naší školu uvedli na prvním místě přihlášky (nebo měli na prvním místě školu bez přijímaček).

Všichni uchazeči, včetně těch, kteří u nás zkoušky dělat nebudou, mají pro přijímací řízení stále platné registrační číslo, které dostali při podání přihlášky (spolu se základními informacemi).

Výsledky budou pro všechny zveřejněny na webu 16. června.

Subscribe to přijímací zkoušky