Advent začal v Panské…

[Mgr. Jaroslav Reichl] …tak jako už několik let v minulosti Dnem s technickým lyceem v sobotu 1. 12. 2018.

Pro potenciální zájemce o studium na naší škole bylo připraveno několik pracovišť, na kterých se mohli dozvědět zajímavé informace o oboru: vidět práci v elektrolaboratoři; prohlédnout si ukázky prací v CAD; vytvořit si vlastní otisk prstu a navštívit chemickou laboratoř; ověřit své znalosti z biologie; prověřit logické nadání při skládání různých logických a matematických hlavolamů; vyzkoušet si zajímavé fyzikální experimenty a zhlédnout Fyzikální cirkus; prohlédnout si žákovské práce z technické mechaniky.

Kromě toho se návštěvníci pochopitelně mohli ptát jak na oficiální informace (přijímací řízení, maturitní zkoušky, úspěšnost absolventů…), tak i neformálně získat informace od přítomných učitelů či žáků technického lycea. Zájemců o studium bylo sice letos méně než loni, ale snad ti, kteří nepřišli a uvažují o studiu technického lycea, získali dostatek informací na jiných propagačních akcí školy (Schola Pragensis…).

Děkujeme za pomoc propagace oboru všem kolegům i žákům.