Doplňkové volby zástupců do školské rady

Vážení rodiče, studenti,
podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady je nutné zvolit v doplňkových volbách dva členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty.

Proto se na Vás obracíme s nabídkou stát se členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých studentů. Kandidovat může rodič nezletilého žáka nebo zletilý student (ke dni voleb) sám.

Chcete-li kandidovat do školské rady na tříleté funkční období, odevzdejte vyplněný formulář členům volebního výboru (Jj, Hp, Kh) do pondělí 2. 3. 2020.

V případě zájmu o kandidaturu či jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na email: janecky@panska.cz.

Volby proběhnou v budově školy v Panské 1. 4. 2020, oznámení o jejich konání a kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a na stránkách www.panska.cz dne 2. 3. 2020.

Přípravný výbor pro volbu členů školské rady