Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou doplňkové volby do školské rady na dvě pozice členů rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Doplňkové volby do školské rady SPŠ ST proběhnou dne 1. 4. 2020 v době od 8:00 do 18:00 v budově Panská 3, Praha 1 v prostoru studovny školy (v suterénu).

Seznam kandidátů za zletilé studenty a zákonné zástupce studentů

za zletilé studenty:

 • Vojtěch Bílek 18D
 • Jan Brabec 17A
 • Marek Flutka 17G
 • Jan Köhler 17F
 • Jakub Kůs 17H
 • Štěpán Matějíčka 18D
 • Bartoloměj Mrázek 17H
 • Matěj Pavlíček 17G
 • Martin Poupa 17A
 • Matouš Vítek 17G
 • Vojtěch Vyšín 17H

za zákonné zástupce studentů:

 • Mgr. Ivana Kareisová (zákonný zástupce žáka Tomáše Kareise z 19H)

V Praze dne 2. 3. 2020
Přípravný výbor pro volbu členů školské rady