Pozitivní dopady koronaviru

Je velmi příjemné pozorovat pozitivní dopady, které koronavirus má na naši společnost. Lidé se stávají více všímavými a snaží se navzájem si nezištně pomáhat.

Kéž by nám tyto hodnoty ve společnosti zbyly i po odeznění koronavirové epidemie!

V této souvislosti chci poděkovat všem firmám, které se v této nelehké situaci snaží účinně pomáhat v zajištění home-schoolingu.

Jmenovitě mé díky patří v tuto chvíli firmě Digital Media, autorizovanému distributoru grafických softwarů světových značek, která jednoduchým racionálním krokem zajistila snadnou dostupnost studentských licencí pro domácí použití našimi studenty, takže výuka může pokračovat i v dnešní nelehké situaci.

Jakub Šerých - učitel odborných předmětů