Informace pro 3. a 4. ročníky

Pro 4. ročníky:

  • Od 11. května bude možná (nikoliv povinná) osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní zkoušku. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy.
  • Obhajoby maturitních prací oboru FTT a jednodenní praktická maturitní zkouška pro žáky 4.C (kteří si ji zvolili) proběhne ve dnech 8. – 9. 6. 2020.
  • Obhajoby maturitních prací žáků ostatních oborů proběhnou v rámci ústních maturitních zkoušek.
  • Didaktické testy proběhnou ve dnech 1. – 3. 6. 2020.
  • Ústní část maturitních zkoušek proběhne ve dnech 10. – 19. 6. 2020.

Pro 3. ročníky:

  • Od června bude pravděpodobně možná realizace praktického vyučování a praktické přípravy. Sledujte školní e-mail, Bakaláře a webové stránky školy.