Doplňkové volby zástupců do školské rady

Vážení rodiče, studenti,

podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady je nutné zvolit v náhradních doplňkových volbách dva členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty. Řádná volba 1.4.2020 nebyla možná z důvodu omezení provozu škol.

Proto se na Vás obracíme s nabídkou stát se členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých studentů. Kandidovat může rodič nezletilého žáka nebo zletilý student (ke dni voleb) sám.

Chcete-li kandidovat do školské rady na tříleté funkční období, odevzdejte vyplněný formulář členům volebního výboru (Jj, Hp, Kh) do pátku 11. 9. 2020.

V případě zájmu o kandidaturu či jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na email: janecky@panska.cz.

Volby proběhnou v budově školy v Panské 21. 10. 2020, oznámení o jejich konání a kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a na stránkách www.panska.cz dne 14. 9. 2020.

 

Přípravný výbor pro volbu členů školské rady