Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou doplňkové volby do školské rady na dvě pozice členů rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Doplňkové volby do školské rady SPŠ ST proběhnou dne
21. 10. 2020 v době od 8:00 do 18:00 v budově Panská 3, Praha 1 v prostoru studovny školy (v suterénu).

Seznam kandidátů za zletilé studenty a zákonné zástupce studentů

za zletilé studenty:                                                                                                 

Vojtěch Bílek                  18D

Jakub Kůs                        17F

Matouš Vítek                  17G

Vojtěch Vyšín                 17H

                                       

V Praze dne 14. 9. 2020

Přípravný výbor pro volbu členů školské rady