Vojtěch Vosáhlo získal cenu v projektu České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Je organizován a realizován společností Česká hlava PROJEKT, z.ú.. a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze. 

Panská je jediná střední škola (včetně gymnázií) která tuto cenu od roku 2016 získala více jak dvakrát – 2016, 2019, 2020

Sestřih pořadu vysílaného ČT

Blahopřejeme i vedoucímu této Absolventské práce Ing. Kubalíkovi