Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky v termínu jaro 2021

Na základě čl. XIII opatření obecné povahy, vydané MŠMT dne 15. března 2021, zveřejňuji následující termíny pro maturitní zkoušku:

Ing. Luděk Šnajdar, ředitel školy.