Body z přijímacích zkoušek (CERMAT)

V přiloženém souboru najdete lepší výsledky z přijímacích zkoušek, které budou započteny do přijímacího řízení. 

Samotné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek.