Zemřel Ing. Milomír Berka

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý kolega Ing. Milomír Berka.
S úctou a poděkováním vzpomínáme.