Ukončení přijímacího řízení

Po náhradním termínu přijímacích zkoušek byli přijati uchazeči P168, P181, P293. Místa uvolněná neodevzdáním ZL některými přijatými uchazeči byla obsazena dle pořadí odvolaných. Na AVT byl poslední přijatý na pořadí 41, na GST na pořadí 53, na lyceu na pořadí 130. Zbylá odvolání budou předána magistrátu, který bude o výsledku oficiálně uchazeče informovat.