První cena INGENIUM - Svět počítačů a komunikace

V pondělí 21. 10. 2019 získal Jakub Dvořák (třída 15M) první cenu v kategorii „INGENIUM - Svět počítačů a komunikace“ soutěže České hlavičky za svůj absolventský projekt Stratosféra.

Jakub vyslal během školního roku 2018/2019 dvě sondy do stratosféry Země, které se úspěšně vrátily na povrch Země. Sondy nesly řadu přístrojů, jejichž data Jakub s využitím software Wolfram Mathematica vyhodnotil a zpracoval. Získanými daty potvrdil řadu závislostí, které se ve školách učí teoreticky (např. exponenciální pokles atmosférického tlaku s rostoucí nadmořskou výškou) nebo které běžně proměřují meteorologové (např. teplotní profil atmosféry). Přístroje vybral a připravil k měření Jakub sám, provedl jejich vhodné zapojení a testování před vzletem a zařídil veškerá nutná povolení k letu sond.

Gratulujeme! Přejeme hodně úspěchů v dalším studiu na vysoké škole! Mrzí nás, že nás takoví žáci opouštějí…

Profil na webu organizátora soutěže: www.ceskahlava.cz

Popis vypouštění sond včetně vyhodnocení naměřených dat: http://jreichl.com/fyzika/studenti/15m/29_stratosfera.htm

České hlavičky mají své vítěze: https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/ceske-hlavicky-maji-sve-viteze