Vlákno až do bytu neboli FTTH

Studenti třídy 16C během svých praxí pracují v naší nově vybudované laboratoři vláknové optiky. Učí se zde připojovat zákazníky pomocí moderní technologie GPON, u které je zákazníkovi přivedena síť optickým vláknem přímo až do bytu (FTTH Fibre To The Home).

Každý si během těchto cvičení kompletně zrealizuje alespoň jednu zákaznickou linku, takže vedle praktických dovedností při protahování a sváření optických vláken navíc získá i dobrý celkový přehled o této technologii.

Mnohokrát děkujeme firmě eHAMnet, s.r.o., která nám výrazně pomohla jak s ideovým návrhem, tak se samotnou výstavbou této nové laboratoře.