Koncert komorního sboru Bach-Collegium Praha

Dne 14. 11. 2019 se v kostele sv. Václava na Smíchově uskutečnil výjimečný koncert komorního sboru Bach-Collegium Praha, který se konal k příležitosti významného státního jubilea – 30 let od 17. listopadu 1989, 30 let od Sametové revoluce.

Tento koncert nebyl ojedinělý jen svým repertoárem, ale také spoluprací pěveckého sboru se studenty naší školy (obor AVT), kteří díky svým znalostem a školní technice dokázali posluchačům zprostředkovat i obrazový přenos varhanního vystoupení, a umocnili tak posluchačům výjimečný kulturní zážitek.

Ohlas publika byl úžasný a doufáme, že i nadále budou naši studenti podobné akce podporovat!