Setkání představitelů MFF UK

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se konalo v malé aule v budově MFF UK na Malé Straně setkání představitelů fakulty se zástupci středních škol, které jsou fakultními školami MFF. Na tomto setkání byly podepisovány Dodatky k Dohodám o spolupráci.

Za MFF UK byli přítomni děkan fakulty prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., proděkan doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., dále doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. a za katedru didaktiky fyziky a za projekt fakultních škol RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Vlach nás ve své řeči ocenil za vítězství v soutěži České hlavičky (jmenovitě našeho absolventa Jakuba Dvořáka, jehož práci vedl mezi fyziky velmi uznávaný a oceňovaný kolega Mgr. Jaroslav Reichl).

Po krátké diskuzi jsme si prohlédli nově objevenou a rekonstruovanou rotundu svatého Václava.

Děkuji za velmi příjemné a povzbuzující setkání ve své Alma mater!

za školu Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele