Den s Filmovou a televizní tvorbou

[Mgr. Miloš Kameník] V sobotu 13. října 2018 se opět uskutečnil „Den s filmovou a televizní tvorbou“. Uchazeči o studium měli možnost setkat se a pohovořit s řadou pedagogů i studentů. Byla pro ně připravena nejrůznější pracoviště, kde mohli okusit praktickou výuku na naší škole (režie v televizním studiu, dabing, triková postprodukci pomocí „greenscreenu“, animace, ateliérová fotka, natáčení za pomoci jeřábu a zařízení „ronin“). Zájem z řad návštěvníků provázel i přednášky a besedy, v nichž se probíralo, jak by se mělo fotografovat a jak se dají rozebírat filmová díla.

Všem zájemcům o studium přejeme u přijímacích zkoušek úspěch a těšíme se v září na viděnou.

Animace natočená na Dni s FTT