Den vědy

Dne 10.11. jsme s naší třídou 2.L navštívili Ústav fyzikální
chemie J. Heyrovského, kde se konal den vědy.

Když jsme přišli do budovy, usadili nás v posluchárně, kde jsme
absolvovali tři různé přednášky. Po celkem náročných přednáškách
jsme se přesunuli na prohlídku pracovišť. href="/files/doc/2017/16LDivinT-heyrovsky.pdf">Celý článek.