Experimenty s detektorem MX-10

[Mgr. Jaroslav Reichl] MX-10 je digitální fotoaparát, který je schopen
detekovat jaderné záření emitované z jádra atomu. Ve čtvrtek
22. 6. 2017 si jej za odborného vedení RNDr. Zdeňky Koupilové z pražské
KDF MFF UK vyzkoušeli žáci 3.M (14M)
oboru Technické lyceum. Přestože byla přednáška nad rámec běžné
výuky, navíc v  href="http://www.in-pocasi.cz/archiv/archiv.php?historie=22-06-2017&stanice_kraj=14&klima_kraj=14">extrémním
vedru 34 °C, setkala se u žáků s nebývalým zájmem.

width="500" />

Podrobnosti k tématu se dočtete na webu href="http://jreichl.com/fyzika/studenti/14m/25_mx10.htm">jreichl.com.