Festivalové vavříny

[Mgr. Miloš Kameník] Absolventské filmy z května 2017 bodovaly nejen na
letních, ale i na několika podzimních festivalech.

V září získal hlavní cenu na Rychnovské osmičce
dokumentární snímek Kláry Novákové a Kateřiny
Hroníkové
Deset kafí, to už je moc. Tituly z Panské se
na tomto festivalu pravidelně umisťují v kategorii studentských snímků,
ale toto je poprvé, kdy náš film dosáhl na nejvyšší trofej. V říjnu
pak stejný snímek bodoval na festivalu ARS film v Kroměříži, kde
obdržel Cenu poroty, což je druhé nejvyšší ocenění. První cenu
v kategorii animovaných filmů získal Petr Sychra za animaci
Tvor. V kategorii experimentální film a videoart pak obdrželo
první cenu absolventské dílo Anny Petruželové a
Jana Černého Polyporus.

O týden později, tedy v polovině října, se v Brně konala soutěžní
přehlídka Malý filmový festival mladé tvorby aneb malá
šestnáctka
, kde se své kategroii umístil na třetí příčce snímek
Anna Tomáše Mokroluského, Petry
Machačové
a Michaely Stránské.

První víkend v listopadu se v Hradci Králové konal festival nezávislé
filmové tvorby Cinema Open, kde sice žádný náš film nezvítězil,
ale účast ve finále po boku vysokoškolských filmů z FAMU, UTB Zlín nebo
FAMO také zaslouží uznání. Do finále se zde dostaly filmy Void
(J. Rajmont, F. Kettner) a Darkroom
(L. Marval, O. Kamm a K.
Herkusová
).

11. listopadu se pak udělovaly ceny rozsáhlého festivalu Pražský
filmový kufr
, kterého se zúčastnily desítky/ filmů natočených
žáky základních a středních škol. V kategorii hraný film (tvůrci od
16 do 20 let) zvítězil Void Jana Rajmonta a
Filipa Kettnera, kteří si spolu s Ondřejem
Kudrnou
a Janem Ruttnerem odnesli i individuální
zvláštní uznání za „výtvarnou kameru“. V kategorii dokument a
reportáž (od 16 do 20 let) opět zvítězil dokument Deset kafí, to už
je moc
, jenž se tak pomalu stává jedním z festivalově
nejúspěšnějších filmů natočených na Panské. Autorky Klára
Nováková
a Kateřina Hroníková získaly kromě
hlavní ceny i zvláštní uznání za kameru, střih a výtvarně
experimentální pojetí. Zvláštní uznání získali i Filip
Kettner
a Ondřej Kudrna za kameru filmu Hubertův
muž
, Jan Kolář, David Tolar a
Jan Piskač za kameru dokumentu Gas and Oil, za
námět filmu Lhostejnost pak převzala zvláštní uznání
Magdalena Dubnová, Jan Černý byl oceněn za
zvuk a Anna Petruželová za střih, režii a „osobitý pokus
o portrét vnitřního světa hrdiny“ filmu Polyporus.

Všem oceněným tvůrcům gratulujeme!