Fyzikální cirkus 2017

[Mgr. Jaroslav Reichl] Tentokráte to bylo ve středu 6. 12. 2017
tradičně od 14:00 v učebně fyziky v budově v Malé Štupartské.
Letošní ročník byl již 19. v pořadí.

Celý článek včetně bohaté fotodokumentace je na webu href="http://jreichl.com/fyzika/show/2017_cirkus/cirkus2017.htm">jreichl.com