přijímací zkoušky

Aktuality z přijímacího řízení: nahlížení do spisu

Vážení rodiče, ve čtvrtek 20. 5. můžete, dle ustanovení zákona, nahlédnout do spisu vedeného v rámci přijímacího řízení. K nahlížení je potřeba si rezervovat termín ve formuláři nejpozději do středy 19.5. do 18:00 a přijít s občanským průkazem. Je možné si prohlédnout, že je ve spisu založeno vše, co jste s přihláškou podali, a protokol z jednotné přijímací zkoušky. Celkové body z přijímacích zkoušek budou také zveřejněny ve středu 19.5.

Přijímací zkoušky

20. 5. byly zaslány mailem i doporučenými dopisy pozvánky k přijímacím zkouškám, které proběhnou 8. 6. 2020.

Na SPŠ ST v Panské 3 je budou skládat ti, kteří si naší školu uvedli na prvním místě přihlášky (nebo měli na prvním místě školu bez přijímaček).

Všichni uchazeči, včetně těch, kteří u nás zkoušky dělat nebudou, mají pro přijímací řízení stále platné registrační číslo, které dostali při podání přihlášky (spolu se základními informacemi).

Výsledky budou pro všechny zveřejněny na webu 16. června.

Subscribe to přijímací zkoušky