Jinan

Na školním dvoře
v Panské je nádherný strom href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulalo%C4%8Dn%C3%BD">Jinan
dvoulaločný. Je velmi starý, dokonce se o něm říká, že je to jeden
z nejstarších jinanů v Praze.