Konference matematiků

style="float:left" /> Ve dnech 19. – 21.9.2007 se dva naši učitelé –
spoustova@panska.cz a href="mailto:rysavy@panska.cz">Aleš Ryšavý zúčastnili
v Pardubicích pravidelné konference matematiků středních
odborných škol.

Na této konferenci se probíraly nejen otázky týkající se aktuálních
problémů ve škole, jako jsou státní maturity a školní vzdělávací
program, ale také se diskutovalo se zástupci ministerstva školství a
zástupci vysokých škol. Zajímavé byly také mnohé přednášky, ať
o přijímacím řízení na fakulty ČVUT, tak o tom, jak učit
diferenciální a integrální počet nebo o užití počítačů ve výuce
matematiky.

src="images/2007/konference-matem/konference-matem-1.jpg" alt="" /> src="images/2007/konference-matem/konference-matem-2.jpg" alt="" />
src="images/2007/konference-matem/konference-matem-3.jpg" alt="" /> src="images/2007/konference-matem/konference-matem-4.jpg" alt="" />