MasterClasses

[Kateřina Palivcová, 15D] V pátek 9. 3. 2018 se konal na FJFI ČVUT v Praze již 14. ročník akce MasterClasses aneb sáhněte si na částice. Z naší školy se akce zúčastnili vybraní žáci tříd 15D, 15M a 15L.

Dopolední program byl věnován přednáškám. Po základním seznámení s programem následovala přednáška o částicové fyzice věnovaná mezonům a baryonům. V rámci přednášky byly popsány vlastnosti Higgsova bosonu a metody nalezení této důležité částice pro tzv. standardní model.

Po pauze na oběd jsme si pak mohli vyzkoušet práci jaderných fyziků: v software pro ten účel určeném jsme zkoušeli po nastavení specifických filtrů hledat v různých modelových rozpadech částic právě Higgsův boson.

Na závěr pak proběhla telekonference s účastníky stejných akcí konaných ve vybraných státech světa. Do konference se zapojili i pracovníci CERNu.

Více informací je na stránkách akce: https://mc.casticova-fyzika.cz/