Matfyz FEAT 2017

[Mgr. Jaroslav Reichl] V pátek 24. 11. 2017 se konalo v posluchárně F1
budovy MFF UK Praha v ulici Ke Karlovu finále soutěže href="http://matfyzfeat.mff.cuni.cz/">Matfyz FEAT, kterého se zúčastnil
i Jakub Dvořák z 15M se svým projektem Rubensova trubice.

Jakub trubici vyrobil už v rámci prezentací domácích úkolů z fyziky,
posléze jí ve vylepšené verzi href="https://www.panska.cz/heureka-8-seminar">prezentoval učitelům na
semináři Heuréka pro střední školy a na finále soutěže MFF FEAT
vyrobil novou verzi trubice.

Více na webu href="http://jreichl.com/fyzika/show/2017_mff_feat/2017_mff_feat.htm">jreichl.com