Maturitní zkouška

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky (státní maturita)

Profilová část maturitní zkoušky 2019 v oborech

  • Globální síťové technologie (GST) - PDF
  • Komunikace a multimédia (KAM) - PDF
  • Filmová a televizní tvorba (FTT) - PDF
  • Technické lyceum (LYC) - PDF

Europass

Co je Europass – dodatek k osvědčení

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)

 Osvědčení ke stažení (platné pro školní rok 2017/2018)