Maturitní zkouška

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky (státní maturita)

Profilová část maturitní zkoušky v oborech

  • Globální síťové technologie (GST) - PDF
  • Komunikace a multimédia (KAM) - PDF
  • Filmová a televizní tvorba (FTT) - PDF
  • Technické lyceum (LYC) - PDF