Maturity 2007

Od 28.května do 7.června 2007 se konaly na naší škole maturitní
zkoušky. Maturovalo 7 tříd, což je přes 200 studentů, kteří skládali
zkoušku z dospělosti, jak se maturitě také říká. Jako každým rokem,
tak i letos se naprostá většina studentů zodpovědně připravila a jejich
výsledky pak byly výborné. Těšíme se, že i za rok se dočkáme mnoha
skvělých výkonů a snad i tolika vyznamenání jako letos.