Mgr. Jaroslav Reichl


Monografie

Reichl, J.: Klíč k fyzice aneb příběhy ze života (pro střední školy), 1. vydání, nakladatelství Albatros, 2005, 220 stran, ISBN: 80-001590-0

 

Články v časopisech a sbornících

Reichl, J.: Deterministický chaos: motýlí efekt, Matematika-fyzika-informatika, 1998 - 1999/9, str. 537 - 544, ISSN 1210-1761

Reichl, J.: Panská fyzika ze Štupky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 5, sborník z konference, Západočeská Univerzita, Plzeň 2000, str. 83 - 85, ISBN 80-7082-649-5

Reichl, J.: Panská fyzika 2. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 6, sborník z konference, Univerzita Palackého, Olomouc 2001, str. 109 - 112

Reichl, J.: Panská fyzika 3. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 7, sborník z konference, nakladatelství Prometheus, Praha 2002, str. 61 - 66, ISBN 80-7196-254-6

Reichl, J.: Jednoduché experimenty a Fyzikální cirkus. In Sborník ze semináře „… aby fyzika žáky bavila …“, Univerzita Palackého, Olomouc 2003, str. 84 - 92, ISBN 80-244-0742-8

Reichl, J.: Magická fyzika 1, Matematika-fyzika-informatika, 2003 - 2004/7, str. 418 - 422, ISSN 1210-1761

Reichl, J.: Magická fyzika 2, Matematika-fyzika-informatika, 2003 - 2004/8, str. 481 - 485, ISSN 1210-1761

Reichl, J.: Panská fyzika 4. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 8, sborník z konference, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2003, str. 173 - 181, ISBN 80-7040-647-X

Reichl, J.: Panská fyzika 5. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 9, sborník z konference, svazek druhý, Padio, Brno 2004, str. 96 - 100, ISBN 80-7315-084-0

Reichl, J.: Panská fyzika 6. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 10, sborník z konference, nakladatelství Prometheus, Praha 2005, str. 190 - 194, ISBN 80-7196-331-3

Reichl, J.: Magie a kouzla ve fyzice. In Dílny Heuréky 2003 - 2004, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2005, str. 55 - 59, ISBN 80-7196-316-X

Reichl, J.: Fyzikální hračky a hrátky s fyzikou. In Dílny Heuréky 2003 - 2004, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2005, str. 121 - 128, ISBN 80-7196-316-X

Reichl, J.: Fyzika hrou. In Sborník ze semináře „… aby fyzika žáky bavila … 2“, Univerzita Palackého, Olomouc 2005, str. 198 - 204, ISBN 80-244-1181-4

Reichl, J.: Panská fyzika 7. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, sborník z konference, Univerzita Palackého, Olomouc 2006, str. 118 - 122, ISBN 80-244-1491-0

Reichl, J.: Fyzika v lékařství. In Dílny Heuréky 2005, sborník konference projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2006, str. 105 - 117, ISBN 80-7196-334-8

Reichl, J., Krupička, D., Lukeš, D., Nesrsta, M., Matoušek, J., Pluhař, O., Všetička, M.: Ukázky praktických maturitních prací studentů SPŠST Panská. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník z konference, nakladatelství Prométheus, Praha 2007, str. 103 - 114, ISBN 978-80-7196-352-3

Reichl, J.: Film ve výuce fyziky. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 279 - 284, ISBN 978-80-904071-1-4

Reichl, J.: Píseň jako zdroj netradičních fyzikálních úloh. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 285 - 289, ISBN 978-80-904071-1-4

Reichl, J., Koupil, J.: Videoanalýza reálných dějů. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 290 - 292, ISBN 978-80-904071-1-4

Reichl, J.: Matematika s programovým systémem Mathematica. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008, editor Miroslav Lávička, Bohumil Bastl, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, str. 265 - 270, ISBN 978-80-86843-21-6

Reichl, J.: Využití Mathematicy ve fyzice. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, sborník z konference, nakladatelství Západočeská univerzita Plzeň, Plzeň 2008, str. 190 - 194, ISBN 978-80-7043-728-5


Články v elektronické podobě

Reichl, J.: Panská fyzika. Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání [online], 2003, [citováno 10. srpna 2007], dostupné z http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/

Reichl, J.: Vlastnosti zobrazení čočkou a kulovým a parabolickým zrcadlem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. listopadu 2007], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Fyzika ve filmu (workshop). Projektová výuka fyziky ve ŠVP, sborník z konference (Vlachovice 17. - 20. října 2007) [CD-ROM], Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007, [citováno 22. listopadu 2007]; ISBN 978-80-7015-121-1

Reichl, J.: Nedokonalost lidského oka. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 31. prosince 2007], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Zvedání židle s využitím třecí síly. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 30. ledna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Postříbření začazené lžičky. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 30. ledna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Princip činnosti kondenzátoru. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Práce s mapou a jízdním řádem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Difrakce na štěrbině a na mřížce. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Zákon zachování energie netradičně. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Měření vlnové délky světla. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 1. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Hloubka ostrosti. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Princip klenby. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Určování polohy těžiště tělesa. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 1. května 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Nafukování balonku. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 3. srpna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Matematika s programovým systémem Mathematica. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008 [CD-ROM], Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, [citováno 8. listopadu 2008]; ISBN 978-80-86843-22-3

Reichl, J.: Neviditelná špejle. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 11. prosince 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785

Reichl, J.: Co mají společného zaoceánský parník a pivní láhev? Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. ledna 2009], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785