Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)

Tento dokument poskytuje základní informace, jak zpracováváme osobní údaje – o oblastech / účelech zpracování osobních údajů, o zásadách zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů. Tento dokument připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).