Dokumentární úspěchy na Start film festu

[Mgr. Miloš Kameník] V srpnu se konal v Bystřici nad Pernštejnem
2. ročník festivalu studentské filmové tvorby Start film fest.
Hlavní cenu v kategorii dokument získali za film Polyporus
Anna Petruželová a Jan Černý, který si
přijel cenu i osobně převzít. Porota neobvyklý portrét okomentovala
následovně: „Člověk jako houba, zevloun jako myslitel, igelitové tašky
nacpané imaginací, ulice jako jeviště performance, portrét jako esej, film
jako metamorfóza neboli jako možnost vnímat svět jinak: zakousnout se
pohledem.“

Hong Kong Grand Prize

Žák Petr Vaněk z 2.G získal nejvyšší ocenění href="http://www.hkisac.org/2017/en/artwork/gp/736-Vanek-Petr">Hongkong Grant
Prize v mezinárodní soutěži HKISAC
v Hongkongu
. S ním bylo oceněno dalších 12 soutěžících z celého
světa. Tématem soutěže byla Good Earth (dobrá země). Jeho výherní
fotografie (lidé a stíny) je vystavena na Hongkongském letišti a v  href="http://www.hkisac.org/2017/files/hkisac2017_poster.jpg">Hongkongské
galerii.

width="600" />
Petr Vaněk, lidé a stíny

Petrovi všichni blahopřejeme!!!

Panská má nové logo

Na počest 65. výročí naší školy měníme vizuální identitu a s ní i nové logo.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti

29. července 2017 budou v rámci Letní filmové školy v Uherském
Hradišti na ČT odvysílány jak filmy, tak vstupy, které představí filmové
školy a studentskou tvorbu. Celé pásmo bude umístěno na web České
televize (ivysilani.cz).

Za naší školu byly do přehlídky zařazeny absolventské práce
„Lhostejnost“ Magdy Dubnové, Lucie
Langrové
a Jana Lakoty a „Void“ Jana
Rajmonta
a Filipa Kettnera.

Blahopřejeme našim absolventům.

Maturitní zkouška podzim 2017

Profilová část a ústní zkoušky společné části se na naší škole
koná v pondělí 4. 9. 2017 od 12:30 hod a ve středu 13. 9. 2017 od
8:00 hod.

  • V pondělí 4. 9. 2017 konají maturitní zkoušku studenti, kteří
    neuspěli v jarním termínu pouze v některém z profilových
    předmětů.
  • Ve středu 13. 9. 2017 konají maturitní zkoušku studenti, kteří
    v jarním termínu nematurovali (neměli uzavřený ročník), nebo opakují
    některou z částí společné maturitní zkoušky (AJ, ČJL).

Pro podrobnější informace (časy) můžete psát na href="mailto:rysavy@panska.cz">rysavy@panska.cz. Informace
budou podávány v posledním srpnovém týdnu (od 28.8.).

Úspěch ve výtvarné soutěži Voda pro život

[MgA. Dana Sahánková] Philip Píza z 1.G převzal v úterý 27. 6. 2017
cenu za úžasné 2. místo v soutěži Voda pro život. Porota vybírala
z několika set soutěžních děl. Vítězné práce si budete moci
prohlédnout na výstavě, která se uskuteční v lednu 2018 v budově
Magistrátu hl. m. Prahy. K soutěži také vyjde na podzim tištěný
sborník.

Philipovi k úspěchu srdečně gratulujeme!

není

Druhé místo na Antifetfestu 2017

[Mgr. Miloš Kameník] David Stejskal a Kryštof Kindl z 1. H byli
v polovině června v zaplněné Lucerně href="/files/doc/2017/antifetfest17/diplom.jpg">oceněni za krátkometrážní
hraný snímek Rozum.

Film vznikl v rámci festivalu AntiFetFest 2017, který se zaměřuje na
školní snímky s tematikou závislostí a prevence. Do soutěže se zapojily
i další tvůrčí týmy z naší školy a odvedly velmi dobrou práci. Do
finále však postupoval pouze jeden film a v kategorii středních škol tak
získali Kindl se Stejskalem 2. místo.


foto zdroj: www.praha.eu

Všem účastníkům soutěže gratulujeme!

Experimenty s detektorem MX-10

[Mgr. Jaroslav Reichl] MX-10 je digitální fotoaparát, který je schopen
detekovat jaderné záření emitované z jádra atomu. Ve čtvrtek
22. 6. 2017 si jej za odborného vedení RNDr. Zdeňky Koupilové z pražské
KDF MFF UK vyzkoušeli žáci 3.M (14M)
oboru Technické lyceum. Přestože byla přednáška nad rámec běžné
výuky, navíc v  href="http://www.in-pocasi.cz/archiv/archiv.php?historie=22-06-2017&stanice_kraj=14&klima_kraj=14">extrémním
vedru 34 °C, setkala se u žáků s nebývalým zájmem.

width="500" />

Podrobnosti k tématu se dočtete na webu href="http://jreichl.com/fyzika/studenti/14m/25_mx10.htm">jreichl.com.