MasterClasses na FJFI

[Sebastien Zikmund, 14M] Dne 7. 4. 2017 jsme se já a další tři studenti
třídy 3.M technického lycea zúčastnili href="https://mc.casticova-fyzika.cz/">MasterClasses na FJFI. Cílem akce je
spojit propagaci fakulty s rozšířením znalostí účastníků.

Akce byla zahájena dvěma přednáškami. První se věnovala elementárním
částicím a jejich výzkumu, druhá byla věnována popisu href="https://home.cern/topics/large-hadron-collider">LHC v CERNu. Další
částí akce bylo zpracování dat přímo z LHC (přesněji z detektorů href="https://casticova-fyzika.cz/images/misc/AtlasBrochureCZ.compressed.pdf">ATLAS
a href="https://casticova-fyzika.cz/images/misc/AliceBrochureCZ.compressed.pdf">ALICE),
jejichž výsledek byl ke konci akce diskutován živě se zástupci CERNu a
žáky dalších dvou evropských škol (Gruzie a Řím).

Panská míří na Wolkrův Prostějov!

[Mgr. Radka Kyzeková] Mezi vítěze krajského kola soutěže v uměleckém
přednesu textu (v II. kategorii) byl href="/files/doc/2017/diplomTaborsky.pdf">nominován Radovan
Táborský
(4.G). I přes silnou konkurenci postupuje do
celostátního kola – do Wolkrova Prostějova!

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativ­nějších vystoupení
sólových recitátorů v České republice.

Blahopřejeme a držíme palce!

Panská na filmových festivalech

[Mgr. Miloš Kameník] Absolventský snímek Radky
Michalové
(foto), Marka Merknera a Anny
Brandejsové
Flying Bulls získal 2. místo na festivalu
leteckých filmů Mít křídla…

Bez umístění, ale za to v těžké konkurenci filmů z FAMU, VŠMU, FAMO
nebo UTB Zlín, bylo možné v uplynulých týdnech vidět další naše filmy
(Matvei/Elizabeth Efima Groutského, Hora
Anežky Horové a Denisy Piskorové nebo
Výměna Teodora Alabazova) na festivalech Mladá
kamera Uničov a RECfest ve Zlíně.

V pondělí 10. dubna se pak v kině Ponrepo koná přehlídka
StudentFest, kde se opět v konkurenci z FAMU, UTB nebo písecké FAMO
představí animovaný film Ostrov (Veronika
Madanská
, Nataly Šlechtová a Eliška
Přibáňová
) a dokument Hora (A. Horová, D.
Piskorová
).

Úspěšným tvůrcům gratulujeme!

Výsledky doplňkových voleb do školské rady

Výsledky doplňkových voleb do školské rady SPŠ ST Praha 1, Panská 3,
konaných dne 5. dubna 2017

Volební komise ve složení
Jiří Janecký,
Zuzana Beranová
Petra Kulasová
vyhlašuje výsledky voleb do školské rady SPŠ sdělovací techniky
v Praze 1, Panská 3

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty školy byli
zvoleni do školské rady

 • Bohumil Šrámek, 2.A s počtem získaných platných
  hlasů 101.
 • Tereza Šindelářová, 2.H s počtem získaných
  platných hlasů 100.

V Praze dne 6. 4. 2017

Sokol slaví 155. narozeniny. Dnes se v jeho první tělocvičně učíme

Předchůdce Sokola, Tělocvičnou jednotu pražskou, založili Miroslav
Tyrš a Jindřich Fügner přímo v centru Prahy v Panské ulici. V budově
dnes sídlí naše škola a sokolskou historii připomíná už jen pamětní
deska nad vchodem do budovy.

Reportérka Pavla Firbacherová byla při pátrání po tom ( href="http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/sokol-slavi-155-narozeniny-dnes-se-v-jeho-prvni-telocvicne-uci-stredoskolaci--1699282">článek
a audioreportáž), kde přesně v budově se první tělocvična
nacházela. Článek
z časopisu Sokol

není

ČNB: Lidé a peníze

[Denisa Nováková, 2.G] V týdnu od 13. do 17. března 2017 jsme se
společně s ostatními druhými ročníky oboru Filmová a televizní tvorba,
zúčastnili v rámci doplnění ekonomického vzdělávání prohlídky
expozice České národní banky href="https://www.cnb.cz/cs/verejnost/expozice_cnb/expozice_praha/exp_obsah.html">Lidé
a peníze.

Dostali jsme tak příležitost nejen poznat banku zevnitř a zjistit mnoho
zajímavého o místě, kde se dohlíží nad finančním trhem v celé zemi,
ale mohli jsme si například potěžkat opravdovou zlatou cihlu a vyzkoušet
si, jestli poznáme falešnou bankovku od pravé.

Všem se nám exkurze moc líbila a doufáme, že se dál budeme moci
zúčastňovat podobných zajímavých a přínosných akcí.

Školní kolo SOČ

[RNDr. Jana Strádalová] Ve středu 22. 3. 2017 proběhlo školní kolo
SOČ (komise Strádalová, Janků, Aron). Ze sedmi studentů postoupili do
krajského kola tři:

 • Stepan Ugryn s prací „Rotační displej“ v kategorii
  č. 10 Elektrotechnika a telekomunikace. Žák vytvořil displej typu
  „Persistence of Vision“ a popsal jeho parametry. Zařízení funguje bez
  problémů. Při výrobě použil vývojovou desku Arduino Nano. Práce popisuje
  problematiku využitých součástí a funkci tohoto displeje.
 • Martin Vankát s prací „Metody forenzní analýzy“
  v kategorii č.12 Tvorba učebních pomůcek. Žák shrnul tématiku forenzní
  analýzy, která se používá při vyšetřování. Vybral pět vhodných
  pokusů pro školní laboratorní cvičení. U každého pokusu jsou návody a
  vzorová řešení.
 • Dominik David s prací „Příprava polymerních nosičů
  biologicky aktivních látek“ v kategorii Chemie. Žák syntetizoval
  polymerní nosiče pro biologicky aktivní látky. V práci popsal historii
  těchto makromolekulárních látek. Připravil makromolekulární nosiče
  o předem zvolené molární hmotnosti a provedl fyzikálně-chemickou analýzu
  kvality výsledných konjugátů. Výsledné polymerní nosiče se budou moci
  použít v lékařství např. jako polymerní nosiče pro konjugáty
  s kancerostatiky nebo jako polymerní vakcíny.

Vítězství v celostátní soutěži PHOTOCONTEST

21. 3. 2017 proběhlo na Novoměstské radnici vyhlášení vítězů a
předávání cen 5. ročníku celorepublikové fotografické soutěže
PHOTOCONTEST konané pod záštitou MHMP. Soutěže se zúčastnilo 507 žáků
ze 63 škol celé ČR. Do soutěže bylo zasláno celkem 1745 fotografií.

Vítěznou školou se
stala naše škola
, mezi jednotlivci získal 3. místo
v kategorii Čas žák 1.G Pavel Hájek. Práce dalších finalistů z naší
školy – 2F Tomáš Kosek, Karolina Volfová, Eliška Nováková, 2H –
Jana Syrovátková, Alina Liseichykava, Klára Šimůnková, 1G – Eliška
Zlochová, Marina Komárková, Marika Komárková, Simona Štěpánková –
můžete vidět do 2. 4. 2017 na výstavě v Novoměstské radnici.

Všem žákům blahopřejeme!!!

VIII. Filmová noc v Panské

Vyrazte s námi již poosmé na celonoční filmovou jízdu, která vám
nyní představí animované filmy z celého světa! Začínáme 12. dubna
od 19:30.

Na diváky čekají čtyři různé kategorie, z nichž budou moci
hlasováním vybrat snímek, který bude promítnut. Každá kategorie bude
obsahovat jak žánrovou klasiku, tak i filmy nové či méně známé. Navíc
je připraven půlnoční blok krátkých filmů, devadesátiminutový mix
různých kraťasů různých žánrů i míst vzniku.

Pokud máte o akci zájem, rezervujte si včas místo v sále a kontaktujte
nás na e-mailové adrese href="mailto:filmovyklubpanska@gmail.com">filmovyklubpanska@gmail.com.

Více informací také na facebooku: href="https://www.facebook.com/events/902982009843387/">https://www.facebook.com/…82009843387/
Akce je vyhrazena pouze pro studenty SPŠST.