MasterClasses

[Kateřina Palivcová, 15D] V pátek 9. 3. 2018 se konal na FJFI ČVUT v Praze již 14. ročník akce MasterClasses aneb sáhněte si na částice. Z naší školy se akce zúčastnili vybraní žáci tříd 15D, 15M a 15L.

Dopolední program byl věnován přednáškám. Po základním seznámení s programem následovala přednáška o částicové fyzice věnovaná mezonům a baryonům. V rámci přednášky byly popsány vlastnosti Higgsova bosonu a metody nalezení této důležité částice pro tzv. standardní model.

Školní kolo Chemické olympiády kategorie C

 [RNDr. Zdeněk janků] Dne 22. března 2018 proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie C pro první a druhý ročník. Žáci prokázali velmi dobré znalosti i laboratorní dovednosti. Celkové výsledky školního kola jsou uvedeny v následující tabulce.

Pořadí Jméno Třída Domácí Praktická Test Celkem
1. Žižka Petr 2.L 58,5 39,5 49 147,0
2. Navara Lukáš 2.M 55,3 37,5 39 131,8
3. Kubizniak Tomáš 2.M 52,9 38,5 38,5 129,9
4. Jansa Michal 2.M 55,25 24 33,5 112,8
5. Jurča Michal 1.M 58,25 16 17,5 91,8
6. Fučík Petr 1.L 23,9 8 9,5 41,4

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Dne 21. 3. 2018 byly uchazečům o studium odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste e-mail neobdrželi, napište, prosím, na adresu tumova [at] panska [dot] cz jméno uchazeče a pozvánku Vám pošleme ještě jednou.

Další festivalový úspěch filmu „Deset kafí, to už je moc“

Experimentálně laděný dokument „Deset kafí, to už je moc“ bude zřejmě festivalově nejúspěšnější film během dosavadní existence oboru Filmová a televizní tvorba. Po řádce ocenění z léta a podzimu přibyla tento víkend Hlavní cena z festivalu Mladá kamera Uničov, jenž je určen pro filmaře do 30 let. Porota, složená z profesionálních tvůrců jako Radim Špaček, Olga Dabrowská, Martin Čihák nebo Jiří Sádek dala absolventskému snímku Kláry Novákové a Kateřiny Hroníkové přednost před tituly z FAMU, UTB Zlín, FAMO i studentskými díly ze zahraničí (výsledková listina). 

Film se nedávno zúčastnil i soutěžě v litevském Šoble film festivalu, kam autorky autorky osobně zavítaly. V dubnu se pak jejich film představí v studentské sekci prestižního festivalu Finále Plzeň.

Jako první o úspěchu v Uničově informoval deník Blesk.


Kateřina Hroníková a Klára Nováková přebírají cenu na festivalu Mladá kamera Uničov. Foto: MK Uničov.

 

Výsledky doplňkových voleb 2018

Výsledky doplňkových voleb do školské rady SPŠ ST Praha 1, Panská 3, konaných dne 1. března 2018:

Volební komise ve složení: Zuzana Beranová, Anna Bobreková a Jiří Janecký vyhlašuje výsledky voleb do školské rady SPŠ sdělovací techniky v Praze 1, Panská 3:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty školy byl zvolen do školské rady

Filip Hecl, 3.F s počtem získaných platných hlasů 47.

V Praze dne 2. 3. 2018                                                                
 

Wolkerův Prostějov - Pražský kalich

[Mgr. Radka Kyzeková] Včera 27. 2. 2018 se konalo obvodní kolo soutěže v tvůrčí interpretaci literárních textů Pražský kalich - Wolkerův Prostějov. Mezi soutěžícími byly i studentky naší školy, z nichž Denisa Nováková (3.G) díky svému skvělému výkonu postupuje do krajského kola.

Blahopřejeme a držíme palce!

DIANA COMES THIRD!!!

[Mgr. Hynek Král] Vynikající dělené třetí místo obsadila v obvodním kole soutěže v anglickém jazyce naše letošní nejlepší angličtinářka Diana Hájková (2.F). Dokázala se tak prosadit v konkurenci studentů všech středních škol v Praze 1 a 2.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k úspěchu!

Pozoruhodný křemík 2018

[Mgr. Jaroslav Reichl] V úterý 13. 2. 2018 přijel do naší školy z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně téměř přesně po roce doc. Zdeněk Bochníček se svou přednáškou Pozoruhodný křemík. Letošní přednáška byla ve vzniklé tradici již sedmá v naší škole! Zdeňka Bochníčka zveme pravidelně, protože jako přednášející, experimentátor i popularizátor fyziky je výborný, navíc téma přednášky velmi dobře doplňuje výuku fyziky i odborných předmětů na naší škole. I letos byla přednáška určena primárně pro žáky třetích ročníků technických oborů. Proto se v učebně 3 nejdříve sešli žáci tříd 15A a 15D a ti byli vystřídáni další hodinu žáky tříd 15L a 15M. Z řad vyučujících se přednášky zúčastnili Milomír Berka, Martin Novotný a Helena Škodová.

Po krátkém úvodu, ve kterém Zdeněk Bochníček přivítal žáky, začal zdůvodňovat, proč právě křemík je tak pozoruhodný prvek, že si zaslouží samostatnou přednášku. „Křemíková revoluce“ totiž ovlivnila životy nás všech! Bez počítačů, iVěcí, dálkových ovladačů, digitálních fotoaparátů… si už život nedovedeme představit. A ve všech těchto zařízeních se vyskytují integrované obvody, polovodičové součástky nebo přímo křemíkové desky jako součásti CCD panelů určených pro záznam obrazu.

Celý článek a fotografie z akce čtěte na webu www.jreichl.com.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor FTT

Výsledky přijímacího řízení pro obor FTT pro školní rok 2018/2019

Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou doplňkové volby do školské rady na jedno místo člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Doplňkové volby do školské rady  SPŠ ST proběhnou dne 1. 3. 2018 v době od 8:00 do 17:00 v budově Panská 3, Praha 1 v prostoru studovny školy (v suterénu).

Seznam kandidátů za zletilé studenty a zákonné zástupce studentů

 
za zletilé studenty:
  • Jakub Babický              15H
  • Filip Hecl                     15F
  • Patrik Mottel                15G
  • Martin Pecha                15H
  • Jana Syrovátková         15H
  • Kristýna Zmijová          15G

V Praze dne 29. 1. 2018
Přípravný výbor pro volbu členů školské rady