Letní filmová škola v Uherském Hradišti

29. července 2017 budou v rámci Letní filmové školy v Uherském
Hradišti na ČT odvysílány jak filmy, tak vstupy, které představí filmové
školy a studentskou tvorbu. Celé pásmo bude umístěno na web České
televize (ivysilani.cz).

Za naší školu byly do přehlídky zařazeny absolventské práce
„Lhostejnost“ Magdy Dubnové, Lucie
Langrové
a Jana Lakoty a „Void“ Jana
Rajmonta
a Filipa Kettnera.

Blahopřejeme našim absolventům.

Maturitní zkouška podzim 2017

Profilová část a ústní zkoušky společné části se na naší škole
koná v pondělí 4. 9. 2017 od 12:30 hod a ve středu 13. 9. 2017 od
8:00 hod.

  • V pondělí 4. 9. 2017 konají maturitní zkoušku studenti, kteří
    neuspěli v jarním termínu pouze v některém z profilových
    předmětů.
  • Ve středu 13. 9. 2017 konají maturitní zkoušku studenti, kteří
    v jarním termínu nematurovali (neměli uzavřený ročník), nebo opakují
    některou z částí společné maturitní zkoušky (AJ, ČJL).

Pro podrobnější informace (časy) můžete psát na href="mailto:rysavy@panska.cz">rysavy@panska.cz. Informace
budou podávány v posledním srpnovém týdnu (od 28.8.).

Úspěch ve výtvarné soutěži Voda pro život

[MgA. Dana Sahánková] Philip Píza z 1.G převzal v úterý 27. 6. 2017
cenu za úžasné 2. místo v soutěži Voda pro život. Porota vybírala
z několika set soutěžních děl. Vítězné práce si budete moci
prohlédnout na výstavě, která se uskuteční v lednu 2018 v budově
Magistrátu hl. m. Prahy. K soutěži také vyjde na podzim tištěný
sborník.

Philipovi k úspěchu srdečně gratulujeme!

není

Druhé místo na Antifetfestu 2017

[Mgr. Miloš Kameník] David Stejskal a Kryštof Kindl z 1. H byli
v polovině června v zaplněné Lucerně href="/files/doc/2017/antifetfest17/diplom.jpg">oceněni za krátkometrážní
hraný snímek Rozum.

Film vznikl v rámci festivalu AntiFetFest 2017, který se zaměřuje na
školní snímky s tematikou závislostí a prevence. Do soutěže se zapojily
i další tvůrčí týmy z naší školy a odvedly velmi dobrou práci. Do
finále však postupoval pouze jeden film a v kategorii středních škol tak
získali Kindl se Stejskalem 2. místo.


foto zdroj: www.praha.eu

Všem účastníkům soutěže gratulujeme!

Experimenty s detektorem MX-10

[Mgr. Jaroslav Reichl] MX-10 je digitální fotoaparát, který je schopen
detekovat jaderné záření emitované z jádra atomu. Ve čtvrtek
22. 6. 2017 si jej za odborného vedení RNDr. Zdeňky Koupilové z pražské
KDF MFF UK vyzkoušeli žáci 3.M (14M)
oboru Technické lyceum. Přestože byla přednáška nad rámec běžné
výuky, navíc v  href="http://www.in-pocasi.cz/archiv/archiv.php?historie=22-06-2017&stanice_kraj=14&klima_kraj=14">extrémním
vedru 34 °C, setkala se u žáků s nebývalým zájmem.

width="500" />

Podrobnosti k tématu se dočtete na webu href="http://jreichl.com/fyzika/studenti/14m/25_mx10.htm">jreichl.com.

StreTech 2017

[Ing. Jiří Malát] České vysoké učení technické v Praze uspořádalo
ve středu dne 7. června 2017 v budovách ČVUT v Dejvicích jedenáctý
ročník workshopu studentek a studentů středních škol StreTech 2017.

Workshopu se zúčastnili studenti středních škol z celé České
Republiky. Účastníci prezentovali výsledky své práce z různých
vědních oborů. Workshop proběhl stánkovou formou, kde každý dostal
prostor, ve kterém představil svůj exponát. Naši školu reprezentovali
studenti Jiří Budil s prací Magnetická levitace, Tomáš Grim a
Tadeáš Hanuš s prací Rozbor a zlepšení jízdních vlastností modelu
RC
a Stepan Ugryn s prací Persistence of Vision Display
z končících 4. ročníků oboru Technické lyceum.

Několik fotografií z workshopu:

Slavnostní přijetí našich studentů v Brožíkově síni Staroměstské radnice

[Mgr. Radka Kyzeková] Studenti naší školy Dominik David (13L) a Radovan
Táborský (13G) byli 6. června 2017 pozváni do Brožíkovy síně
Staroměstské radnice. Jednalo se o slavnostní předávání pamětních
listů těm studentům, kteří se v tomto školním roce velmi úspěšně
zúčastnili soutěží vyhlašovaných a spolu vyhlašovaných MŠMT ČR a
Magistrátem hlavního města Prahy.

Děkujeme oběma za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších
úspěchů!

Maturity v plném proudu

[Mgr. Jaroslav Reichl] Ve dnech 22. – 26. 5. 2017 proběhl na naší
škole 1. maturitní týden, během kterého třídy oborů LYC, KAM (AVT), GST
a FTT skládaly ústní maturitní zkoušku. V pondělí studenti obhajovali
své absolventské projekty, v následujících dnech pak před maturitními
komisemi předváděli své znalosti z maturitních předmětů.

Některým se dařilo výborně, některým méně, každopádně všem
úspěšným maturantům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich
další životní etapě.

Tento týden maturuje ještě poslední třída 4. ročníku, oboru FTT.
Držíme všem palce!

Festivalový úspěch

[Mgr. Miloš Kameník] Filmová tvorba našich studentů byla začátkem
května oceněna na festivalu Náchodská
Prima sezóna
za nejlepší kolekci
snímků
.

Na vítězných snímcích se podíleli Efim Groutskij, Anežka Horová,
Denisa Piskorová, Denis David Procházka, Nikola Čejchanová, Teodor Alabazov,
Lukáš Ganišin, Adriana Petříčková, Martina Motuzová, Michal Petrus,
Matouš Kadečka a Martin Novotný.

Gratulujeme!