Lyžařský kurz v Alpách

Ahoj maminko a
tatínku, Je poslední den našeho pobytu, a tak jsem se konečně rozhodla Vám
napsat. Děkuji, že jste mi zaplatili tenhle úžasný lyžařský kurz
v Alpách. Je to tu fakt super. Bydlíme v pensionu Michal kousek od
lyžařského střediska Nassfeld, kam v osm ráno odjíždíme a vracíme se
něco málo po čtvrté zpět.

Literární soutěž

Ve čtvrtek, 13. 12. 2007, se dva naši studenti ze 4. ročníku –
Tomáš Jukin (4.M) a Ladislav Vitouš (4.L) zúčastnili slavnostního
vyhlášení 6. ročníku Literární soutěže o cenu prof. Antonína
Voráčka ve Strakonicích, kam byli pozvání díky své účasti v této
literární soutěži. Soutěž byla pořádána href="http://www.knih-st.cz/">Šmidingerovou knihovnou města Strakonice.
Literární část soutěže byla vyhlášeno ve třech kategoriích: Próza,
Poezie a Naučné pojednání.

Belgie 2007

„Úvodem bych
všem potenciálním účastníkům zájezdu 2008 rád sdělil jednu informaci.
Totiž až vás bude pan profesor obcházet na konci školního roku
s nabídkou tohoto zájezdu, bude vám tvrdit, že je to jeden z nejlepších
zážitků, ke kterým si na Panské přijdete. Fakt nekecá :-). Zároveň
lituji všechny třeťáky, co se letos nezúčastnili. Byla to chyba,
přátelé.“

Fyzikální cirkus 2007

Ve středu
28. 11. 2007 proběhl v učebně fyziky již tradiční Fyzikální cirkus.
Letošní ročník, který byl již devátý v pořadí, navštívilo zhruba
50 studentů naší školy a dalších asi 25 diváků bylo ze ZŠ Červený
Vrch a z MFF UK. Jaroslav Reichl předvedl během 90 minut spoustu
zajímavých experimentů, které mají jediný cíl: pobavit a motivovat
studenty k dalšímu studiu fyziky. Bouřlivý potlesk na konci představení
svědčil o tom, že diváci byli spokojeni! Více na  href="http://www.jreichl.com/fyzika/show/2007_cirkus/cirkus2007.htm">www.jreichl.com

Regionální seminář Heuréky

O víkendu 23. –
25. 11. 2007 se konal v budově školy v Malé Štupartské seminář
Heuréky na téma Fyzika a moderní technologie. Garanetem semináře byl
Jaroslav Reichl, kterému s odbornou částí programu velmi významným
způsobem pomohl Jakub Šerých. Kromě principů GPS, kterým se velmi
detailně věnoval Jakub Šerých, se účastníci semináře věnovali práci
s interaktivní tabulí, zkoumali řadu optických jevů jak pomocí běžných
pomůcek, tak s využitím moderní techniky, a v neposlední řadě si
vyměňovali zkušenosti s výukou fyziky. Více na href="http://www.jreichl.com/fyzika/show/heureka/071123_25.htm">www.jreichl.com.

Jinan vyhlášen památným stromem

Odbor ochrany životního prostředí Hlavního města Prahy vyhlásil dne
19. září 2007 Jinan dvoulaločný ( href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba">Ginkgo biloba), který se
nachází přímo v areálu školy, za památný strom.

Noc vědců


V pátek 28. 9. 2007 se konala v Praze, Plzni a na řadě dalších míst
nejen České republiky Noc vědců. Tato akce, která probíhá současně ve
všech zemích Evropské unie se konala v letošním roce již potřetí.
Pražská Noc vědců se konala v prostoru před Žižkovským vysílačem
nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad. Organizovala jí href="http://www.ceskahlava.cz/">Česká hlava, která se zaměřuje na
podporu vědy a výzkumu v České republice. Ta si přizvala ke spolupráci
řadu dalších subjektů – mezi jinými i SPŠST Panská.

Ve stánku, který byl umístěn nedaleko vstupu do Žižkovského
vysílače, od 16:00 do 21:00 předváděli návštěvníkům jednoduché
fyzikální experimenty Mgr. Jaroslav Reichl a studenti třídy 05L Marek
Fojtík a Martin Sojka.

World Press Photo 2007

(Praha,
Karolinum 14.9. – 7.10.2007)
Je krásný podzimní deštivý den a
celá 4.L vyráží v rámci občanské nauky s paní profesorkou
Petrunčíkovou do pražského Karolina zhlédnout výstavu fotografií World
Press Photo. Vstoupili jsme do malebné budovy a po zaplacení vstupného jsme
konečně zahlédli první velkoformátové fotografie. Kromě výstavy WPP se
v Karolinu souběžně koná výstava o vývoji Karlovy Univerzity, ta
samozřejmě našim očím také nemohla uniknout.

Velký sněm Heuréky

Ve dnech 21. až 23.9.2007 se konal v Kyjově na href="http://www.gymkyjov.cz/">Klvaňově gymnáziu další Velký sněm
Heuréky. Setkání učitelů fyziky všech stupňů škol, jejich přátel a
známých probíhalo již tradičně formou dílen (workshopů). Po mnohdy
náročné práci v dílnách následovala večer volná zábava v podobě
neformálních diskusí, posezení u kytary…

Konference matematiků

style="float:left" /> Ve dnech 19. – 21.9.2007 se dva naši učitelé –
spoustova@panska.cz a href="mailto:rysavy@panska.cz">Aleš Ryšavý zúčastnili
v Pardubicích pravidelné konference matematiků středních
odborných škol.

Na této konferenci se probíraly nejen otázky týkající se aktuálních
problémů ve škole, jako jsou státní maturity a školní vzdělávací
program, ale také se diskutovalo se zástupci ministerstva školství a
zástupci vysokých škol. Zajímavé byly také mnohé přednášky, ať
o přijímacím řízení na fakulty ČVUT, tak o tom, jak učit
diferenciální a integrální počet nebo o užití počítačů ve výuce
matematiky.