Belgie 2007

„Úvodem bych
všem potenciálním účastníkům zájezdu 2008 rád sdělil jednu informaci.
Totiž až vás bude pan profesor obcházet na konci školního roku
s nabídkou tohoto zájezdu, bude vám tvrdit, že je to jeden z nejlepších
zážitků, ke kterým si na Panské přijdete. Fakt nekecá :-). Zároveň
lituji všechny třeťáky, co se letos nezúčastnili. Byla to chyba,
přátelé.“

Fyzikální cirkus 2007

Ve středu
28. 11. 2007 proběhl v učebně fyziky již tradiční Fyzikální cirkus.
Letošní ročník, který byl již devátý v pořadí, navštívilo zhruba
50 studentů naší školy a dalších asi 25 diváků bylo ze ZŠ Červený
Vrch a z MFF UK. Jaroslav Reichl předvedl během 90 minut spoustu
zajímavých experimentů, které mají jediný cíl: pobavit a motivovat
studenty k dalšímu studiu fyziky. Bouřlivý potlesk na konci představení
svědčil o tom, že diváci byli spokojeni! Více na  href="http://www.jreichl.com/fyzika/show/2007_cirkus/cirkus2007.htm">www.jreichl.com

Regionální seminář Heuréky

O víkendu 23. –
25. 11. 2007 se konal v budově školy v Malé Štupartské seminář
Heuréky na téma Fyzika a moderní technologie. Garanetem semináře byl
Jaroslav Reichl, kterému s odbornou částí programu velmi významným
způsobem pomohl Jakub Šerých. Kromě principů GPS, kterým se velmi
detailně věnoval Jakub Šerých, se účastníci semináře věnovali práci
s interaktivní tabulí, zkoumali řadu optických jevů jak pomocí běžných
pomůcek, tak s využitím moderní techniky, a v neposlední řadě si
vyměňovali zkušenosti s výukou fyziky. Více na href="http://www.jreichl.com/fyzika/show/heureka/071123_25.htm">www.jreichl.com.

Jinan vyhlášen památným stromem

Odbor ochrany životního prostředí Hlavního města Prahy vyhlásil dne
19. září 2007 Jinan dvoulaločný ( href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba">Ginkgo biloba), který se
nachází přímo v areálu školy, za památný strom.

Noc vědců


V pátek 28. 9. 2007 se konala v Praze, Plzni a na řadě dalších míst
nejen České republiky Noc vědců. Tato akce, která probíhá současně ve
všech zemích Evropské unie se konala v letošním roce již potřetí.
Pražská Noc vědců se konala v prostoru před Žižkovským vysílačem
nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad. Organizovala jí href="http://www.ceskahlava.cz/">Česká hlava, která se zaměřuje na
podporu vědy a výzkumu v České republice. Ta si přizvala ke spolupráci
řadu dalších subjektů – mezi jinými i SPŠST Panská.

Ve stánku, který byl umístěn nedaleko vstupu do Žižkovského
vysílače, od 16:00 do 21:00 předváděli návštěvníkům jednoduché
fyzikální experimenty Mgr. Jaroslav Reichl a studenti třídy 05L Marek
Fojtík a Martin Sojka.

World Press Photo 2007

(Praha,
Karolinum 14.9. – 7.10.2007)
Je krásný podzimní deštivý den a
celá 4.L vyráží v rámci občanské nauky s paní profesorkou
Petrunčíkovou do pražského Karolina zhlédnout výstavu fotografií World
Press Photo. Vstoupili jsme do malebné budovy a po zaplacení vstupného jsme
konečně zahlédli první velkoformátové fotografie. Kromě výstavy WPP se
v Karolinu souběžně koná výstava o vývoji Karlovy Univerzity, ta
samozřejmě našim očím také nemohla uniknout.

Velký sněm Heuréky

Ve dnech 21. až 23.9.2007 se konal v Kyjově na href="http://www.gymkyjov.cz/">Klvaňově gymnáziu další Velký sněm
Heuréky. Setkání učitelů fyziky všech stupňů škol, jejich přátel a
známých probíhalo již tradičně formou dílen (workshopů). Po mnohdy
náročné práci v dílnách následovala večer volná zábava v podobě
neformálních diskusí, posezení u kytary…

Konference matematiků

style="float:left" /> Ve dnech 19. – 21.9.2007 se dva naši učitelé –
spoustova@panska.cz a href="mailto:rysavy@panska.cz">Aleš Ryšavý zúčastnili
v Pardubicích pravidelné konference matematiků středních
odborných škol.

Na této konferenci se probíraly nejen otázky týkající se aktuálních
problémů ve škole, jako jsou státní maturity a školní vzdělávací
program, ale také se diskutovalo se zástupci ministerstva školství a
zástupci vysokých škol. Zajímavé byly také mnohé přednášky, ať
o přijímacím řízení na fakulty ČVUT, tak o tom, jak učit
diferenciální a integrální počet nebo o užití počítačů ve výuce
matematiky.

Projekt "Studenti píší a čtou noviny"

Šestitýdenního projektu href="http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?y=mfdnes/studentipravidla.htm">„Studenti
píší a čtou noviny“
, který organizoval deník Mladá fronta Dnes, se
zúčastnilo aktivně více jak 110 studentů naší školy.

Zájem o tento projekt překvapil i samotnou redakci, účast středních
škol ve Středočeském kraji byla nepředvídatelně hojná. Až tři čtyři
dny jsme museli čekat na zveřejnění studentských článků na webových
stránkách známého deníku.

Tři studenti SPŠ Panská „zabodovali“ tak, že jejich příspěvky byly
vyhodnoceny redakcí a vyšly v tisku. Jmenovitě se jedná o Alexandra
Makariče ze 2.M, Michala Malého z 2.M a Ondřeje Borze ze 3.A. Poslední
jmenovaný byl dokonce redakcí odměněn knižní cenou.