Noc filmových nadějí


V soutěži hlasování diváků byla naše škola poctěna výhrou obou
vedlejších cen. Jako druhý pořad byla oceněna animovaná pohádka
„O slepičce a kohoutkovi“, autorů Dominika Krutského a
Lukáše Šereše a jako třetí byl vyhodnocen hraný snímek nazvaný
„Fazolka“, autora Jiřího Staniševského.

Dominik Krutský, Jiří Staniševský a ředitelka školy se zúčastnili
slavnostnímu předávání cen v přímém přenosu v pořadu Snídaně dne
4.4.2007. Cenu diváků a televize NOVA jim předával generální ředitel
televize NOVA, Petr Dvořák.

Zájezd do Belgie 2006


Čokoláda a pivo Chcete zažít týden plný zábavy?
Získat mnoho zkušeností? Poznat nové lidi? Jinou kulturu? Zemi známou svou
čokoládou a pivem? Zlepšit si angličtinu? Poznat profesory také z jiného
úhlu pohledu? A v neposlední řadě si dát malou pauzičku od školy?
Odpovídáte si v duchu? „Ano“, „ano“, „ano“…? V tom případě
čtete na správném místě… a prohlédněte si také href="/dalbum/index.php?folder=/zajezdy/2006/belgie-2006">fotogalerii

Jak to všechno začalo?
Již na konci druháku za námi přišel pan profesor s otázkou, kdo by měl
zájem se hned ze začátku následujícího školního roku zúčastnit
zájezdu do Belgie, který pravidelně tato škola pořádá. Takto prošel
všechny třídy druhých ročníků, aby se alespoň přibližně vědělo,
jaký zájem se má očekávat.

Sportovně turistické kurzy 2006

href="/dalbum/index.php?folder=/kurzy/2006/sport-kurzy-2006/"> src="images/galerie-cb.png" alt="" style="float:left"
onmouseover="this.src='images/galerie.png'"
onmouseout="this.src='images/galerie-cb.png'"
onload="var i=new Image();i.src='images/galerie.png';if(typeof preload=='undefined')preload=new Array();preload[preload.length]=i;this.onload=''"
/>
Na přelomu května a června 2006 se uskutečnily sportovně
turistické kurzy druhých ročníků.

Třídy 2.A, 2.L, 2.M a 2.F v rámci nich strávily šest dní na
šumavském Zadově. Přesto, že počasí bylo chladné a nezřídka pršelo
i sněžilo, byly to příjemné dni, naplněné turistikou, exkurzemi,
volejbalem a jinými hrami.

Alespoň malá ukázka toho, co vše je možné na sportovním kurzu na
Šumavě vidět a zažít je na href="/dalbum/index.php?folder=/kurzy/2006/sport-kurzy-2006/">fotografiích
studentů.

Projekt Technická fyzika

Na základě
Metodického pokynu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
k čerpání účelově určených
finančních prostředků státního rozpočtu v rámci href="http://www.msmt.cz/vzdelavani/sipvz">Státní informační politiky ve
vzdělávání
(SIPVZ)
v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171, odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb.) Projekty škol č. j. 27277/2005–551 podala
SPŠST Panská žádost o poskytnutí dotace na projekt Technická fyzika
(číslo 1883P2006). Tento projekt byl příslušnými kompetentními orgány
schválen a škole byla poskytnuta dotace na jeho realizaci. Plné znění si
můžete přečíst href="http://www.jreichl.com/projekty/tech_fyzika.htm">zde.

Jinan

Na školním dvoře
v Panské je nádherný strom href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Jinan_dvoulalo%C4%8Dn%C3%BD">Jinan
dvoulaločný. Je velmi starý, dokonce se o něm říká, že je to jeden
z nejstarších jinanů v Praze.