Ocenění vítězů SOČ

Dne 11. 6. 2018 se konalo v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostní přijetí žáků, kteří se zúčastnili soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a Magistrátem hlavního města Prahy. Náš student Jakub Maurenc ze třídy 4.L byl ve své kategorii SOČ první, byl mu tedy předán pamětní list.

Gratulujeme!!!