Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou doplňkové volby do školské rady na jedno místo člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Doplňkové volby do školské rady  SPŠ ST proběhnou dne 1. 3. 2018 v době od 8:00 do 17:00 v budově Panská 3, Praha 1 v prostoru studovny školy (v suterénu).

Seznam kandidátů za zletilé studenty a zákonné zástupce studentů

 
za zletilé studenty:
  • Jakub Babický              15H
  • Filip Hecl                     15F
  • Patrik Mottel                15G
  • Martin Pecha                15H
  • Jana Syrovátková         15H
  • Kristýna Zmijová          15G

V Praze dne 29. 1. 2018
Přípravný výbor pro volbu členů školské rady