Povinně zveřejňované údaje podle zákona 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Používané zkratky: SPŠ ST, Panská

2. Důvod a způsob založení

 • Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 • Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.
 • Statut školy

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Sekretariát školy
Střední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3
110 00 Praha 1

4.3 Úřední hodiny

Po – Čt 9:30 – 12:00; 14:00 – 15:00
Pá 9:30 – 12:00

4.4 Telefonní čísla

www.panska.cz/kontakty

4.5 Čísla faxu

Nepoužívá se

4.6 Adresa internetové stránky

www.panska.cz

4.7 Adresa elektronické podatelny

sekretariat [at] panska [dot] cz

4.8 Další elektronické adresy

 • Všeobecná adresa: sekretariat [at] panska [dot] cz
 • Ředitel školy: snajdar [at] panska [dot] cz
 • Zástupci ředitele: rysavy [at] panska [dot] cz; tumova [at] panska [dot] cz
 • Další adresy:  www.panska.cz/kontakty

5. Případné platby lze poukázat

2600117527/2010

6. IČ

61388866

7. DIČ

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

www.panska.cz/dokumenty

8.2 Rozpočet

www.praha.eu

9. Žádosti o informace

Poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poskytování informací

11. Opravné prostředky

Poskytování informací

12. Formuláře

www.panska.cz/ke-stazeni

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
 • Nebo: Poskytování informací (tam jsou také uvedené)
 • Zákony a vyhlášky jsou dostupné v plném znění na adrese  http://portal.gov.cz/app/zakony/

14.2 Vydané právní předpisy

www.panska.cz/dokumenty

15. Úhrada za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad

Poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

www.panska.cz/dokumenty