Přehled výsledků jednotných přijímacích testů

Vážení uchazeči a rodiče,
v následující tabulce můžete vidět počty bodů, které jste získali v testech. V tabulce jsou jen výsledky z termínu, který jste zvládli lépe.

Tyto body vám budou započteny do přijímacího řízení.

Tabulka se získanými body