Prezentace školy na VNUF

[Mgr. Jaroslav Reichl] Od pátku 31. 8. do neděle 2. 9. 2018 se konal v prostorách Pedagogické fakulty JU České Budějovice již 23. ročník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Svůj výrobek – Rubensovu trubici – zde prezentoval i žák třídy 15M Jakub Dvořák.

V několika minutách vysvětlil princip činnosti této pomůcky, popsal stavbu svého modelu a zmínil experimenty, které lze s trubicí provádět. Pak přistoupil k praktickým ukázkám. Přes 100 učitelů fyziky všech stupňů škol sedící v publiku ho nadšeně sledovali, bouřlivě aplaudovali a po skončení jeho vystoupení kladli dotazy, na které byl schopen Jakub velmi seriózně a rychle odpovídat.

Poté následoval příspěvek o průběhu Soustředění mladých fyziků a matematiků, na které Jakub tradičně jezdí a jehož odborný program vede autor tohoto textu. Prezentovali jsme několik projektů, na kterých žáci pracovali a mezi kterými byl i projekt Jakuba: sestrojení televizní přijímače s využitím obrazovky ze starého osciloskopu. I tento svůj výrobek prezentoval Jakub bezchybně a bez stresující trémy.

Během zbytku konference většina přítomných učitelů při rozhovorech o přestávkách či u jídla Jakubův výstup i šikovnost velmi kladně hodnotila.

Odkazy: