• Český jazyk 50% 50%
  • Anglický jazyk 90% 90%
  • Matematika 85% 85%