Prohlídka sklárny v Nižboru

[Jan Medek, 2.L] V úterý 24.10. jsme v rámci projektových dnů
navštívili sklárnu v Nižboru. Sklárna v Nižboru se jmenuje Rückl po
svém zakladateli – Antonínu Rücklovi, který ji založil v roce
1903. V dnešní době je sklárna známá tím, že vyrábí různé
skleněné výrobky, např. pro královnu Alžbětu II. nebo pro papeže Jana
Pavla II. Sklárna vyváží asi 80 procent svých výrobků do světa a
necelých 20 procent je pro Česko.

Výroba samotného skla začíná v hutní hale, ve které se nacházejí
pece. V této hale se taví střepy a směsi chemických látek při teplotě
1450 °C na takzvanou sklovinu. Z ní se sklářskými píšťalami fouká
sklo do forem, které mají různé tvary. Dalším úsekem výroby je pukárna,
kde jsou od ochlazeného vyfouknutého skla odděleny nepotřebné části.
Pokud projde sklo pukárnou, putuje na kontrolu kvality, kde se kontroluje, zda
splňuje standarty – pokud ano, posouvá se do dalšího úseku, kreslírny.
Zde se na sklo nakreslí „síť“, které se brusiči při broušení můžou
držet. Po broušení se výrobek ponoří do kyseliny chlorovodíkové, která
odstraní nečistoty od broušení. Poslední etapou, kterou výrobek projde, je
místo, kde se na skle něm opatrně dobrousí požadované detaily a různými
technikami se dozdobí. Poté už je jen zabalen a poslán zákazníkovi.

Obdivoval jsem především brusiče, kteří musí být velice opatrní při
své práci, aby neničili moc velké množství výrobků svojí nedbalostí.
Celkově tuto exkurzi hodnotím jako velice pozitivní.