Projekt "Studenti píší a čtou noviny"

Šestitýdenního projektu href="http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?y=mfdnes/studentipravidla.htm">„Studenti
píší a čtou noviny“
, který organizoval deník Mladá fronta Dnes, se
zúčastnilo aktivně více jak 110 studentů naší školy.

Zájem o tento projekt překvapil i samotnou redakci, účast středních
škol ve Středočeském kraji byla nepředvídatelně hojná. Až tři čtyři
dny jsme museli čekat na zveřejnění studentských článků na webových
stránkách známého deníku.

Tři studenti SPŠ Panská „zabodovali“ tak, že jejich příspěvky byly
vyhodnoceny redakcí a vyšly v tisku. Jmenovitě se jedná o Alexandra
Makariče ze 2.M, Michala Malého z 2.M a Ondřeje Borze ze 3.A. Poslední
jmenovaný byl dokonce redakcí odměněn knižní cenou.

Projekt určitě svůj cíl splnil. Studenti 2.M a 2.L pracovali s MF Dnes
každý den, a to při různých předmětech. Všichni studenti školy měli
možnost si vyzkoušet psaní novinových článků na daná témata v pevně
stanovených termínech, a tak se přiblížit k profesi novináře. Pak
následovalo napjaté čekání, jestli právě jejich práce se neobjeví
v ranním tisku.

MF Dnes vyhlásila i podzimní pokračování projektu, naše škola byla
oslovena mezi prvními … Můžete proto od 15.10.2007 sle­dovat, jestli se
vaše práce nebo článek spolužáka objeví na stránkách tisku.

Ještě jednou blahopřejeme jmenovaným studentům za reprezentaci školy a
děkujeme všem, kteří se projektu zúčastnili.

Článek Onřeje Borze ze 3.A, který byl
vyhodnocen jako jeden nejlepších na téma
Násilí kolem nás: Zabít a
žít dál??