Projekt Technická fyzika

Na základě
Metodického pokynu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
k čerpání účelově určených
finančních prostředků státního rozpočtu v rámci href="http://www.msmt.cz/vzdelavani/sipvz">Státní informační politiky ve
vzdělávání
(SIPVZ)
v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171, odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb.) Projekty škol č. j. 27277/2005–551 podala
SPŠST Panská žádost o poskytnutí dotace na projekt Technická fyzika
(číslo 1883P2006). Tento projekt byl příslušnými kompetentními orgány
schválen a škole byla poskytnuta dotace na jeho realizaci. Plné znění si
můžete přečíst href="http://www.jreichl.com/projekty/tech_fyzika.htm">zde.