RNDr. Zdeněk Janků


učebnice

Janků, Z.: Školní pokusy z organické chemie, 1. vydání, Nakladatelství Karolinum Praha, 2008, 300, ISBN 978-80-246-1555-4
 


články v časopisech

Janků Z.: Chemické listy Program ACD-LABS ChemSketch ve výuce chemie 97 (2003) str.53-54

Janků Z.: Chemické listy Stanovení hořčíku a vápníku v minerálních vodách a léčivech 90 (1996) str.911-912

Janků Z.: Biologie-chemie-zeměpis Zajímavosti 10 (2001) str. 87-88

Janků Z.: Biologie-chemie-zeměpis Stanovení hořčíku a vápníku v minerálních vodách a léčivech 6(1997) str.224

Janků Z.: Biologie-chemie-zeměpis Redukce manganistanových iontů 2 (1993) str.230