Seznamovací kurzy 1. ročníků 2006/2007

href="/dalbum/index.php?folder=/seznamovaci-kurzy-prvnich-rocniku/2006/"> src="images/galerie-cb.png" alt="" style="float:left"
onmouseover="this.src='images/galerie.png'"
onmouseout="this.src='images/galerie-cb.png'"
onload="var i=new Image();i.src='images/galerie.png';if(typeof preload=='undefined')preload=new Array();preload[preload.length]=i;this.onload=''"
/>
Školní rok 2006/2007 začínal pro sedm tříd prvních ročníků
tradičními seznamovacími kur­zy.

Účast na nich byla až na několik nemocných studentů 100%-ní.
Uskutečnily se pro 1F, 1G, 1L, 1M v Mozolově u Tábora a pro 1A, 1B, 1D ve
Vrbně v Blatné.

Obě místa mají svá specifika, která určují zaměření kurzu a
nacházejí se v malebné krajině Jižních Čech. Během 4 dnů sportovních
soutěží a turistických výletů se studenti rychle poznali a navázali
bližší kontakt i s třídními profesory a ostatními vyučujícími
pedagogického dozoru.

Kurzy jsou vedeny naprosto neformálně a demokraticky a proto přináší
studentům mnoho příjemných zážitků, na které rádi vzpomínáme. Staly
se dobrým vstupem studentů do studia na naší škole.