Sobota s FTT

14. října 2017 se uskutečnila další „Sobota s filmovou a televizní
tvorbou“. Uchazeči o studium měli možnost setkat se s řadou pedagogů
i studentů. Byla pro ně připravena nejrůznější pracoviště, kde mohli
okusit praktickou výuku na naší škole (režie v televizním studiu, dabing,
triková postprodukci pomocí „greenscreenu“, animace, ateliérová fotka,
natáčení za pomoci jeřábu a zařízení „ronin“). Zájem z řad
návštěvníků provázel i přednášky na téma filmu a fotografie.

Všem zájemcům o studium přejeme u přijímacích zkoušek úspěch a
těšíme se v září na viděnou.

Animace natočená na Dni s FTT: href="https://youtu.be/JWLuuPpK4EE">https://youtu.be/JWLuuPpK4EE